Hur går vi vidare

Skärmavbild 2014-08-31 kl. 20.35.02

Sista delen på workshopen handlade om hur vi samlar ”kraften” och går vidare. Hur når vi den framtid vi vill ha kring cykelköping!

Saknar du något i listan nedan? – lägg en kommentar! 

Seminarium om utveckling
Evenemangsstrategi
Cykelns dag- bara cyklar i centrum
Cykelambassadörer- skapa en powergrupp
Cykelambassadör
Studieresa Groeningen
Attitydförändring politiker, tjänstemän, Trafikverket
Finansieringar
Bjuda med politiker på cykeltur i stan
Politisk cykeltur- visa på plats
Cykeldagen!
Ett centrum för barn
Utbilda media i cykel
Cykel på buss och tåg
Sopsaltare
Nationalarena
Använda Vättern bättre
Hälsoforskning
Modern cykelplan
Velodrom
Samarbetsyta kommunen/cyklister
Gemensam agenda för klubbarna avseende tävlingar
Ekonomisk fördel av att cykla istället för bil
Nyttja Cykelköket som mötesplats- fysiskt, digitalt. Ett forum!
Skapa allmänintresse underifrån
Fokusgrupp + strategisk koordinatorroll, till politiken
Cykel/bil 3 filer? Växelvis, till Lotta Olsson
Lobbyverksamhet få med sig politiken
Sponsring, sponsra en cykel i staden
Kunna cykla på vintern, uppvärmda cykelbanor, dubbdäck
Cykelfederationen Jönköping
Bidragslots! Riksidrottsförbundet, EU
Cykelråd, kommunal strategi
Cykel integration
Cykelturism
Vänorter utbyten
Anställd cykeleventansvarig på heltid!
Förening + kommunen, kommunikation om cykel i terräng
Cykelpaket, logi, turer etc
Turistinformation m MTB-banor. Downhill ”Strutsa”. Landsvägskarta
Event: mässor, ”öppna möten”, ”festivaler”
Kommunsatsning på befintliga cykelsaker
Småland turism + Destination Jönköping
Web community ”Happy MTB”, ”Cykelklubben”, ”Stanca”, ”Cykellistan”
Enorma krafter –> one union
En sammankallade nationalcykelstaden med undergrupper: Infrastruktur, miljö, hälsa, ungdom, event, elit/tävling
En neutral sammankallande som driver x antal framröstande frågor
Allt hänger ihop och bör kopplas till en gemensam vision

Posted in Figtlab.

36 314 Comments